Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reflexe z konference

9. 3. 2009

Je to už více jak týden, co jsem přijela z konference a mám stále živé zážitky ze společného času a ze slova, které se dotýkalo našich srdcí. Sešlo se nás tam skoro 100 žen, nesmím zapomenout i na několik málo bratrů. Byl to požehnaný čas a věřím, že Bůh vložil do našich srdcí, jak už z názvu vyplývá, naději a povzbuzení. Chtěla bych Vám, kteří jste tam nemohli být, aspoň stručně napsat, co mě nejvíc na konferenci oslovilo a povzbudit vás k účasti na další konferenci.

V pátek měl slovo bratr Martin Moldan, který mluvil o Josefovi a jeho pláštích. Bible dává na mnoha místech zvláštní důraz na pláště. Například různá období v životě Josefa se vždy vyznačovala tím, že měl jiný plášť. První mu dal jeho otec, byl barevný, bratři mu ho záviděli a vyznačoval Boží povolání. Měl postupně také jiné pláště - správcovský, vězeňský, audienční. Vždy podle toho v jaké situaci se právě nacházel. Na konci dostal nejlepší plášť – stal se druhým mužem po faraonovi! Josef byl muž, který si prožil těžké chvíle, byl v různých situacích, ale na sklonku života mohl říct, že jeho cesta vedla vzhůru. Zachoval si pokorné srdce poddané Bohu, důvěřoval mu. Bůh ho potřeboval pro svůj plán s Izraelem. To se týká i nás, nesmíme pochybovat o svém povolání, i v těžkých chvílích vede naše cesta vzhůru. Je nám dáno vítězství, musíme se dívat na život očima Bible. To mě povzbudilo a více jsem si uvědomila, že každý máme období svého života, kdy prožíváme těžké chvíle, ale Bůh s tím má svůj plán, směřujeme stále vzhůru, směrem k našemu Bohu!!

V sobotu sloužila sestra Brygitta Lusinski. Chtěla bych zmínit alespoň první seminář, který mě nejvíc oslovil a navazoval na páteční slovo. Brygitta mluvila právě o těžkých situacích, co dělat, jak je řešit.

V Bibli jsou příběhy čtyř žen, které měly stejný problém - nemohly mít děti. Byly to Chana, Sára, Rebeka a Ráchel a každá z nich řešila svou situaci po svém.

- Sára předstírala, že je vše v pořádku, jakoby ani nevěřila zaslíbení, které ji Bůh řekl, schovávala svůj problém.

- Rebeka nechala svého muže, aby se za ni modlil, Bůh ho vyslyšel po dvaceti letech. Nechala druhé, aby se za ni modlili.

- Ráchel žárlila na Leu, vinila Jákoba a vyhrožovala, že zemře. Obviňovala druhé ze svého problému.

- Chana se zachovala správně a je pro nás velkým příkladem. Sama otevřela své srdce, modlila se za sebe a bojovala. Když uslyšela zaslíbení od Boha, uvěřila a přijala to ve svém srdci. Potom otěhotněla. I ona měla protivníka, druhou ženu, která ji dráždila, ale Chana se rozhodla, že s tím problémem přijde k Ježíši, řešila ho na modlitbách.

Někdy jednáme v těžkých chvílích jako Sára, Rebeka či Ráchel, ale Chana je pro nás vzor, jak jednat správně. Ona hledala Boha, jeho zásah, jeho řešení, dokázala k němu volat a Bůh ji vyslyšel. Přeji vám, aby jste zvítězily jako Chana a byly ženou, která hledá pomoc u Hospodina a touží poznat jeho vůli. Ať je váš zrak a srdce nasměrované vzhůru k našemu Bohu.

                                                                                      Lucka Balážová